Disclaimer

 

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op de site van DYSC. Door het bezoeken van deze website accepteer je de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze internetsite wordt je aangeboden door DYSC. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. DYSC is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. DYSC behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in deze site brengen je naar sites van derden, waarbij DYSC niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyright

Op de inhoud van deze site (teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze sites mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan wat je op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DYSC. Via het contactformulier kun je contact opnemen voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mailgebruik

Aan DYSC toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan DYSC niet garanderen dat de mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. DYSC is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt. Alle gegevens die je ons stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie

Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. DYSC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de sites en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met DYSC gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van DYSC van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, die wij op het eerste verzoek toezenden.

Neem contact met mij op

Stuur mij een mail en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt