Visie op verandering

Changes of projecten worden op vele verschillende manieren uitgevoerd. Dus zijn er vele methoden en aanpakken zoals Prince, PMBOK, Agile, Scrum, Lean, Sourcing, Life cycle Management, Reorganisaties e.d. In al deze aanpakken kan een aantal vaste basispatronen herkend worden:

1. Een cyclus met 5 stappendysc-5-stappen

 • Kijken

  1. Wat is probleem of de kans
  2. Wat is de scope van de verandering
  3. Wat is de missie en specifieke doelstelling van de verandering
 • Denken

  1. Wat zijn oorzaken van het probleem en/of factoren die kunnen bijdragen aan gewenste verandering
  2. Hoe kunnen we onze doelstelling het best bereiken, wat is de oplossing
 • Plan maken

  1. Waarmee en hoe kunnen we oplossing realiseren, wat zijn de bouwstenen
  2. Hebben we voor elke bouwsteen een leverancier met een plan
 • Uitvoeren

  1. Wie, waar en wanneer realiseren de oplossing
 • Ervaren gebruik

  1. Wie, waar en wanneer gebruiken de oplossing en evalueren de uitkomst, de gevolgen en de opbrengst.

 

Deze cyclus wordt spiraalvormig getekend, want je wilt natuurlijk wel op hoger niveau uitkomen dan waar je gestart bent.

Het tweede basispatroon gaat over de 4 componenten of subprocessen.

2. 4 componenten of subprocessendysc-4-subprocessen

 1. Bedenken (create)

  1. Het creëren of bedenken is een inhoudelijke proces van stellen van eisen en wensen, vinden oplossing en het leveren en gebruiken van die oplossing opdat we doelstelling bereiken.
 2. Bewegen (communicate)

  1. Het bewegen is een proces om voldoende acceptatie, medewerking en samenwerking te bereiken bij alle direct en indirect betrokken van de verandering.
 3. Beheersen (control)

  1. Het beheersen met betrekking scope, kwaliteit, tijd en geld is een proces om evenwicht te bereiken tussen gewenste scope of functionaliteiten, de kwaliteit zoals gebruiker die wenst te ervaren, de tijd en capaciteit die nodig is om de juiste waarde binnen budget geleverd te krijgen.
 4. Beslissen (choose)

  1. Het beslissen is het keuzeproces om alle beslissingen te nemen omtrent de business vraag, de oplossing en de levering om de waarde voor de gebruiker te bewerkstelligen waardoor de investeerder zijn opbrengst kan krijgen.

 

De 4 componenten of subprocessen volgen alle de 5 basis processtappen van een cyclus. Maar elk met eigen dynamiek en snelheid, dus deze 4 procescycli werken tegelijk en interacteren met elkaar.

Samenvattend

dysc-5-stappen-4-subprocessenVeranderen (change) is een procescyclus om een hoger niveau te bereiken, gebaseerd op de 4 componenten of subprocessen bedenken-(create), bewegen-(communicate), beheersen-(control) en beslissen-(choose).

Het veranderproces als geheel en zijn subprocessen volgen het basispatroon van kijken, denken, plannen, leveren en ervaren. Het begint met een besef of waarneming (1) van een kans of probleem, dan het bedenken (2) van een oplossing, het maken van plan (3) van levering, het leveren (4) van de onderdelen en ten slotte het gebruik en ervaren (5) of de doelstelling wordt bereikt.

Hierna kan een nieuwe cyclus beginnen.

 

Neem contact met mij op

Stuur mij een mail en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt