banner-toepassing-dysc

Waarvoor en voor wie kan je DYSC toepassen?

Voor elke programma, project, subproject of hoe je het ook noemt en met welke werkwijze (Prince, Agile, Lean, enzovoorts) dan ook kun je DYSC toepassen. DYSC is voor iedereen die met vragen zit over zijn project.

Voor iedere betrokkene: wat is nu actueel beeld van wat nu goed of slecht is aan ons project, zien we de risico impactgebieden voor komende fases scherp en met juiste detail, hoe verzamelen we lessons learned effectief op eind project of na een fase? En vooral: wat zien we niet in de voortgangs-rapportages, issuelijsten, risk lijsten en lessons learned?

En daarnaast:

  • Voor project of programmamanagers: heeft mijn team eenzelfde beeld van ons project of programma, ben ik goed toegerust voor dit project of programma?
  • Voor portfolio managers: wat zijn de verschillen tussen de programma’s en projecten in mijn portfolio?
  • Voor project sponsors en executives: wat zijn de specifieke signalen voor mij als verantwoordelijk manager voor mijn rol in het project?
  • Voor senior management, supervisors en auditors: wat zijn aanvullende signalen voor specifieke onderdelen en managementrollen van mijn organisatie?

Men kan DYSC op verschillende manieren laten uitvoeren afhankelijk van behoefte.

  1. Ad hoc op een bepaald moment en/of omstandigheid om eenmalig beeld te krijgen op toestand van een project.
  2. Regelmatig tijdens de levensloop van een project om steeds opnieuw te ontdekken wat de actuele toestand is en hoe zich ontwikkelt gedurende de levensloop.
  3. Als onderdeel van een project break out of evaluatie meeting. Zie Workshop.
  4. Tenslotte ook voor een persoonlijke counseling hoe jij past bij een project. Op basis van het beeld van het project kunnen we ingaan op jouw sterke en zwakke punten en hoe die zich verhouden tot de vraag die het project stelt. Zie Personal Counseling.

Geïnteresseerd in Do You See Clearly? Neem contact op en vraag een demo aan.

Neem contact met mij op

Stuur mij een mail en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt