banner-dysc

Hoe werkt Do You See Clearly?

Changes of projecten worden op vele verschillende manieren uitgevoerd. Dus zijn er vele methoden en aanpakken zoals Prince, PMBOK, Agile, Scrum, Lean, Sourcing, Life cycle Management, Reorganisaties e.d. Al deze aanpakken kennen een aantal vaste basispatronen.

Wil je meer weten over de achtergrond van de basispatronen lees dan hier verder.

Uitgaande van ons model met basispatronen bouwen we een kijkglas om zicht te krijgen op de toestand van ons project of programma. De 4 componenten leiden tot 4 kernvragen.

De 4 kernvragen

 1. Is het waar wat we bedenken?
 2. Leeft het bij hen die we willen laten bewegen?
 3. Is het uitvoerbaar wat we willen beheersen?
 4. Maken we de echte keuzes wat we willen beslissen?

Deze 4 kernvragen kunnen voor elke van de 4 componenten voor elke fase worden gesteld, omdat we gezien hebben, dat elke component zijn eigen dynamiek heeft in het doorlopen van de 5 fases.

dysc-5-stappen-4-subprocessen
dysc-4-keyquestions

20 Scoregebieden

De vragen voor de 4 componenten gecombineerd met de 5 processtappen leiden tot 20 scoregebieden.

DYSC Scores

Voor elk scoregebied wordt gevraagd naar jouw kijk en score in rood-geel-groen ongeacht of dat nu gebaseerd op een redenering, een gevoel of een feitelijke gebeurtenis. Weging en beoordeling komt later, het gaat allereerst om de waarneming.

De echte waarde van DYSC komt uit deelname van zoveel mogelijk direct of indirect betrokkenen. Door het laten invullen vanuit verschillende rollen en posities komen we tot een geconsolideerd en gespecificeerd beeld, wat ons helpt relevante afwijkende waarnemingen te ontdekken, dus dat wat we zelf niet zagen, maar mogelijk wel relevant is.

De score per gebied wordt in kleur weergegeven en in een getalwaarde. De scores rood-geel-groen kennen de getalswaarden 0-5-10. De uiteindelijke score kleur wordt bepaald door het berekend gemiddelde per scoregebied.

Bij het presenteren van de resultaten kan onderscheid worden gemaakt naar

 1. Datum van invullen gedurende de levensloop van het project
 2. Rol van de invullers
 3. Organisatie positie van de invullers

Datum

Door gedurende de levensloop van een project een DYSC door betrokkenen te laten invullen, zien we hoe de scores zich ontwikkelen of veranderen. Waar we eerst zeker van waren, kan inmiddels toch twijfel zijn gekomen en waar eerst twijfel was, kan nu de twijfel zijn weggenomen.

We zien hier hoe de score zich ontwikkeld heeft door de tijd heen.

Rol

Onze kijk op projecten wordt beïnvloed door de rol die we spelen in of bij een project. Het geeft altijd een bepaalde blik gebaseerd vanuit onze achtergrond, ervaring en expertise van de rol die we bekleden. In DYSC worden de volgende rollen onderscheiden, die de participanten kunnen bekleden:

 1. Investeerder (funder): degenen die tot de partij horen die de investering doet en goedkeurt voor het project.
 2. Business (demand): degenen die de eisen en wensen bepalen voor het product en/of diensten die het project moet gaan leveren.
 3. Architect (architect): degenen die oplossingen bedenken en ontwerpen.
 4. Leveranciers (supply): degenen die gekozen oplossing detailleren, bouwen en implementeren.
 5. Programma/Project managers (programma/project manager): degenen die leiding geven aan uitvoering van het project.

Hier zien we het verschil in score die de verschillende roldragers hebben in ons project.

Positie

Een ander element die invloed kan hebben op onze kijk op een project is de organisatie positie. Net als bij rol zijn ook hier achtergrond, ervaring en houding vanuit de ingenomen positie factoren die onze kijk kunnen beïnvloeden.

De onderscheiden posities zijn:

 1. Senior Management: degenen die in de top van de organisatie eindverantwoordelijkheid dragen voor hele onderneming, die betrokken zijn bij het onderhavig project.
 2. Middel Management: degenen die verantwoordelijk zijn voor onderdelen of afdelingen van de onderneming, die betrokken zijn bij het onderhavig project.
 3. Team leiding: degenen die sturing geven aan teams in de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten, die betrokken zijn bij het onderhavig project.
 4. Medewerkers: allen die uitvoerend bezig zijn, die betrokken zijn bij het onderhavig project.
 5. Buitenstaanders: allen die niet betrokken zijn, maar wel zicht hebben op project ongeacht hun organisatiepositie.

Hier is het verschil te zien in scores afhankelijke van management niveau in de organisatie.

DYSC rapporten

Maar niet alleen de scores geven informatie, we zijn ook geïnteresseerd waarom iemand een bepaalde score geeft, wat was aanleiding, wat was het onderwerp van zorg.

Daarom laten de rapporten die door de DYSC portal gegenereerd worden, niet alleen de scores zien maar ook de specificaties die de invullers meegegeven hebben ter aanvulling of onderbouwing van hun score.

De beschikbare rapporten zijn:

Door middel van deze inzichtelijke simpele rapportages vormen we een gezamenlijk, compleet en specifiek inzicht, waardoor gezamenlijke evaluatie mogelijk is en samen maatregelen kunnen worden bepaald.

Op deze manier kun je beter zicht krijgen om wat en waar jouw project bijstelling of bijsturing nodig heeft.

Geïnteresseerd? Kijk op DYSC Toepassing of neem contact op en vraag een demo aan.

Neem contact met mij op

Stuur mij een mail en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt